Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1905
Title: Проблемно-розвивальна методика формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів
Authors: Бондаренко, Л.
Keywords: дослідницькі здібності
компетентність
дискусія
навчально-дослідна робота
Issue Date: 2015
Abstract: У статті висвітлені основні організаційні форми роботи з магістрантами у процесі формування дослідницької компетентності, що сприяли ефективному розвитку мотиваційно-ціннісного ставлення магістрантів до науковопедагогічного пошуку, їх залученню до науково-дослідної роботи.
Description: Бондаренко Л. Проблемно-розвивальна методика формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / Л. Бондаренко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 грудня 2015р., м. Суми. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – С. 13 - 16.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1905
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezi.pdf189.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.