Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1904
Title: Національна рамка кваліфікацій як основа до впровадження компетентнісного підходу в освіті
Authors: Бондаренко, Л. І.
Keywords: компетентність
освіта
компетентнісний підхід
компетенція
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У статті схарактеризовано особливості компетентнісного підходу у вищій освіті, що передбачає таку організацію педагогічного процесу вищого навчального закладу, за якої суттєво посилюється міжпредметнопрактично-прикладний аспект освіти; акценти робляться на набуванні необхідних особистісних якостей; орієнтація педагогічного процесу здійснюється на вимірювані освітні результати; освітні цілі формулюються у формі системи компетентностей; розробка нових стандартів вищої освіти, у яких передбачено вираження освітніх завдань вітчизняної вищої школи у термінах компетентностей з перспективою їх трансляції в освітні цілі навчальних програм і дисциплін. Показано перенесення акцентів в освіті зі змісту навчання на його результати, через що реальне впровадження компетентнісного підходу має розпочинатися з розробки національної рамки кваліфікацій, заснованій на результатах навчання.
Description: Бондаренко Л.І. Національна рамка кваліфікацій як основа до впровадження компетентнісного підходу в освіті / Л.І. Бондаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2016. - № 3 (300). – С.81 - 89.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1904
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko.pdf189.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.