Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1805
Title: Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Іванова Євгена Вікторовича «Демократизація управління освітніми закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою
Authors: Мармаза, О. І.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2017
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1805
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marmazi.PDF272.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.