Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1748
Title: Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Гош, В. Є.
Keywords: управління навчальними закладами
шкільний контроль
історія управління освітою
Issue Date: 2017
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Розкрито методологічні засади дослідження розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю. Здійснено аналіз сутності внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття. Обґрунтовано періоди розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття. Виділено періоди, тенденції та особливості розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття, а саме: розглянуто пepioд зародження авторитарної парадигми внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi (50-60-ті роки), пepioд зaвершення формування авторитарної парадигми внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю (70-80-ті роки), пepioд перегляду сутності та тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю (90 р. – початок ХХІ ст.).
Description: Гош В. Є. Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / В. Є. Гош ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2017. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1748
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gosh.pdf607.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.