Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/159
Title: Образне слово Луганщини
Other Titles: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (15 травня 2015 р., м. Старобільськ)
80-річчю від дня народження Віктора Дмитровича Ужченка присвячується…
Keywords: мовні засоби
сленг
діалектологія
мовознавство
редагування
літературознавство
Issue Date: 2015
Publisher: ДЗ «ЛНУ імені ТарасаШевченка»
Abstract: До збірника ввійшли матеріали ХІV Всеукраїнської науково -практичної конференції імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини” . Аналіз мовних засобів здійснюється в семантичному й культурологічному аспектах та з погляду їх вивчення в освітніх закладах І-IV ступенів акридитації. Для науковців, учителів, студентів, учнів МАН, учнів шкіл усіх типів, абітурієнтів, широкого кола читачів.
Description: Образне слово Луганщини : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (15 травня 2015 р., м. Старобільськ) / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Вип. 14. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2015. – 320 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/159
ISSN: УДК [811.161.2 + 37.016: 811.161.2] (063)
ББК 81.2Укр. я 43 + 74.268.11+ 81.2Укр – 9
О-23
Appears in Collections:Образне слово Луганщини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ_збірник_2015.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.