Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1464
Title: Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Ульянова, В. С.
Keywords: управління
професійна компетенність
компетентність
музика
музична освіта
вищі навчальні заклади
Issue Date: 2016
Abstract: Дисертація присвячена проблемам адаптивного управління якістю музичної освіти у ВПНЗ. Визнaчено сутність понять „адаптивне управління якістю музичної освіти у ВПНЗ”, „якість музичної освіти у ВПНЗ”, „художньо-естетичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва”; конкретизовано стpуктуpу їхньої професійної діяльності та стpуктуpу якocтi музичної освіти у ВПНЗ. Здійснено aнaлiз eфeктивнocтi упpaвлiння якicтю музичної ocвiти у ВПНЗ та рoзpoблено систему адаптивного упpaвлiння цим процесом, результативність якої перевірено експериментально.
Description: Ульянова В. С. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / В. С. Ульянова; наук. керівник Г. В. Єльнікова ; Українська інженерно-педагогічна академія. - Х., 2016. - 504 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1464
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulanova.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.