Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1462
Title: Розвиток наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI століття)
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Місько, Н. В.
Keywords: тезаурус
управління освітою
управління
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі аналізу розвитку наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою останньої чверті XX – початку XXI століття. На основі обґрунтованих критеріїв та рівнів їх прояву (відно-шення поняття до групи понять вітчизняної теорії управління освітою; тривалість існування понять; виникнення нових понять; етнокультурна генеза понять) здійснено аналіз понад 700 статей, монографій, дисертацій з теорії управління освітою та з’ясовано особливості й тенденції розвитку наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою. Розроблена методика періодизації дозволила виокремити три етапи розвитку наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою: 1976 – 1980-і роки ХХ ст. – етап розвитку понятійної системи авторитарної теорії управління, 2001 – 2016 роки ХХI ст. – етап розвитку понятійної системи демократичної теорії управління, 90-і роки ХХ ст. – етап переходу понятійної системи від авторитарної до демократичної теорії управління. Визначено напрями подальшого розвитку тезауруса вітчизняної теорії управління освітою.
Description: Місько Н. В. Розвиток наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI століття) : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Н. В. Місько ; наук. керівник Є. М. Хриков ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 321 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1462
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misko dis. 08.12.2016.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.